Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

Artykuły

Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Janowie

Przejdź do - Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Janowie

Początek roku jest okresem zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie naszej gminy. Harmonogram zebrań został opracowany podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, które odbyło się w sobotę 24 lutego br. w Urzędzie Gminy w Janowie.

26 lutego 2020


Czytaj więcej o: Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Janowie

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

17 lutego 2020


Czytaj więcej o: Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

50 lat temu obrączki - dziś medale

Przejdź do - 50 lat temu obrączki - dziś medale

Niecodzienna i doniosła uroczystość miała miejsce w dniu 20 grudnia 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Janowie. Szacowni Jubilaci Państwo Krystyna i Ryszard Smolarczykowie a wraz z nimi ich synowie Zbigniew i Marek, Wójt Gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki oraz z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie Dorota Paczyńska świętowali Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, czyli tzw. Złote Gody.

2 stycznia 2020


Czytaj więcej o: 50 lat temu obrączki - dziś medale

Inwestycje w gminie

Przejdź do - Inwestycje w gminie

W miesiącu grudniu br. zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Janowo a Starostwem Powiatowym w Nidzicy wykonano remont drogi powiatowej Rembowo – Zembrzus Mokry Grunt. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie

2 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Inwestycje w gminie

Oferta inwestycyjna

Wójt Gminy Janowo informuje, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janowo, tablicach ogłoszeń sołectw i Urzędu Gminy zostały wywieszone wykazy: ogłoszeń o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. W ofercie piękne działki budowlane i rekreacyjne oraz tanie lokale użytkowe do adaptacji na mieszkania. Szczegółowe informacje – tel. 89 650 40 02 lub na parterze budynku Urzędu Gminy pok. Nr 6.

23 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Oferta inwestycyjna

Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazały się szczegóły programu „Mój prąd”.

5 września 2019


Czytaj więcej o: Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Ochrona przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne

Telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym chociażby raport Bioinitiative, którego autorzy dokonali przeglądu ok. 3800 tysięcy badań i doszli do wniosku, że urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na żywe organizmy (bioinitiative.org).

2 września 2019


Czytaj więcej o: Ochrona przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

W związku z powszechnością i prawidłowością opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego, proszę o dokonanie analizy złożonych do opodatkowania składników nieruchomości ze stanem faktycznym:

10 maja 2019


Czytaj więcej o: Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

Zbierajmy zużyte baterie

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Zbierajmy zużyte baterie!

24 lutego 2013

Dawid Adamowicz


Czytaj więcej o: Zbierajmy zużyte baterie