Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Tegoroczne Dożynki Gminne odwołane

Przejdź do - Tegoroczne Dożynki Gminne odwołane

Obecna sytuacja w kraju spowodowana walką z pandemią koronawirusa COVID-19, zmusiła nas podobnie jak w całym powiecie do odwołania tegorocznych Dożynek Gminnych.

12 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Tegoroczne Dożynki Gminne odwołane

Strategia OF Mazury Południowe 2030

Powiat Nidzicki przystąpił do inicjatywy pn. „Południowe Mazury”.

Celem inicjatywy jest wyznaczenie i ujęcie obszaru funkcjonalnego pn. Południowe Mazury (powiaty: działdowski, nidzicki, szczycieński i piski) w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 oraz w dalszej perspektywie w RPO na lata 2021-27. Najważniejszym zadaniem w chwili obecnej jest opracowanie strategii rozwoju tego obszaru.

11 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Strategia OF Mazury Południowe 2030

Zmiany w odbiorze zużytego sprzętu elektronicznegoi elektrycznego

Przejdź do - Zmiany w odbiorze zużytego sprzętu elektronicznegoi elektrycznego

Kolejne laptopy dla uczniów zakupione z dofinansowania funduszy europejskich

Przejdź do - Kolejne laptopy dla uczniów zakupione z dofinansowania funduszy europejskich

Jeszcze w czerwcu tego roku do Szkół Podstawowych w Muszakach i w Janowie przekazaliśmy kolejnych 38 laptopów i tyle samo myszy komputerowych zakupionych przez Urząd Gminy Janowo w ramach programu „Zdalna szkoła+”.

10 lipca 2020


Czytaj więcej o: Kolejne laptopy dla uczniów zakupione z dofinansowania funduszy europejskich

Inwestycje w GLKS „Orzyc”

Przejdź do - Inwestycje w GLKS „Orzyc”

Uprzejmie informuję, że działalność GLKS „Orzyc” Janowo po okresie ograniczeń związanych z panującą pandemią COVID - 19 została wznowiona.

25 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Inwestycje w GLKS „Orzyc”

Przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne - Granica województwa (Brzozowo Maje)

Przejdź do - Przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne  - Granica województwa (Brzozowo Maje)

Zakończono prace w zakresie realizacji inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Granica województwa (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15”, realizowanej zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Janowo a Powiatem Nidzickim. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie. Koszt zadania po przetargu wyniósł 1 649 683,55zł z czego wkład finansowy Gminy Janowo stanowił kwotę 247 452,53zł.

22 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne - Granica województwa (Brzozowo Maje)

Remont drogi powiatowej Rebmowo - Zembrzus-Mokry Grunt

Przejdź do - Remont drogi powiatowej Rebmowo - Zembrzus-Mokry Grunt

Trwają prace wykończeniowe w zakresie inwestycji polegającej na „Remoncie drogi powiatowej Nr 1570 N Rembowo – Zembrzus-Mokry Grunt, realizowanej zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Janowo a Powiatem Nidzickim. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

22 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Remont drogi powiatowej Rebmowo - Zembrzus-Mokry Grunt

Tegoroczna Wystawy Koni Zimnokrwistych odwołana

Przejdź do - Tegoroczna Wystawy Koni Zimnokrwistych odwołana

Obecna sytuacja w kraju spowodowana walką z pandemią koronawirusa COVID-19, zmusiła nas do odwołania organizowanej od wielu lat w Janowie Wystawy Koni Zimnokrwistych nad czym ubolewamy.

10 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Tegoroczna Wystawy Koni Zimnokrwistych odwołana

Uzyskaj elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

21 maja 2020


Czytaj więcej o: Uzyskaj elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Zmiany w orgnizacji ruchu w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 604

Przejdź do - Zmiany w orgnizacji ruchu w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 604

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20.04.2020 r. planowane jest rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku: Ruskowo - Wielbark.

23 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Zmiany w orgnizacji ruchu w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 604