Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego

Przejdź do - 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego

Wieloletnią tradycją są już w naszej gminie uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli tak zwane Złote Gody. Uroczyste, aczkolwiek organizowane w kameralnym gronie par małżeńskich, ich bliskich oraz urzędników państwowych Złote Gody, są najlepszą okazją do wyrażenia uznania za wieloletni staż małżeński, za założenie rodziny, wychowywanie dzieci i wnuków, za przekazywanie wartości jakimi są miłość, wytrwałość w związku i oddanie drugiemu człowiekowi.

18 kwietnia 2024


Czytaj więcej o: 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego

Bezpłatny przewóz pasażerski w dniu wyborów

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy aby ułatwić wyborcom udział w wyborach samorządowych Wójt Gminy Janowo uruchomi w dniu wyborów, tj. 7 kwietnia 2024 roku na terenie Gminy Janowo bezpłatny przewóz pasażerski - dwie linie autobusowe umożliwiające wyborcom dojazd do lokali wyborczych i powrót.

3 kwietnia 2024


Czytaj więcej o: Bezpłatny przewóz pasażerski w dniu wyborów

Samorządowe Forum Sołtysów

Przejdź do - Samorządowe Forum Sołtysów

W środę 20 marca około tysiąca gospodarzy sołectw spotkało się w olsztyńskiej hali Urania, aby wspólnie świętować niedawny Dzień Sołtysa.

25 marca 2024


Czytaj więcej o: Samorządowe Forum Sołtysów

Pojawiające się wilki na terenie gminy

Przejdź do - Pojawiające się wilki na terenie gminy

W ostatnim czasie napływa się coraz więcej sygnałów o pojawieniu się wilków na terenie Gminy Janowo. Sygnały takie płyną również z sąsiednich gmin.

25 marca 2024


Czytaj więcej o: Pojawiające się wilki na terenie gminy

Usuwanie wyrobów zwierających azbest z Gminy Janowo

Przejdź do - Usuwanie wyrobów zwierających azbest z Gminy Janowo

Informujemy, że Gmina Janowo dzięki umowie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zrealizowała  przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowo"

30 stycznia 2024


Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Janowo

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580), Wójt Gminy Janowo udostępnia do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo – na rok 2023”.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy opinię o projekcie programu można wydać w terminie 21 dni od dnia jego udostępnienia.

Jednocześnie, niewydanie opinii w tym terminie uznane zostanie za akceptację udostępnionego programu.

16 stycznia 2024


Informacja o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

W dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) do godz. 12:00 zostanie skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego.

28 grudnia 2023


Czytaj więcej o: Informacja o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

Przejdź do - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

Celem projektu jest zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

18 grudnia 2023


Czytaj więcej o: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

Przejdź do - XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

W dniach 23-29 września odbędzie się XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin. Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach XV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

22 września 2023


Czytaj więcej o: XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

Opracowanie projektu budżetu Gminy Janowo na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz Uchwały Nr XL/210/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zawiadamiam mieszkańców gminy, rady sołeckie, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Janowo, że przystąpiono do opracowania projektu budżetu Gminy Janowo na 2024 rok.

12 września 2023


Czytaj więcej o: Opracowanie projektu budżetu Gminy Janowo na 2024 rok