Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Gminy Janowo

Gmina Janowo w okresie od 2.11.2020r. do 31.01.2021r. realizowała projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Gminy Janowo”, umowa nr RPWM.11.02.03-28-0037/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11.00. Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 ,,Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.’’ Poddziałanie RPWM.11.02.03 ,,Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, projekty konkursowe.’’ Realizatorem tego projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie.

1 marca 2021

GOPS Janowo


Czytaj więcej o: Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Gminy Janowo

Program "Wspieraj Seniora"

Od października 2020 r. do chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie realizuje Program "Wspieraj seniora" dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego oraz ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota dofinansowania to: 28.956,88 zł, całkowita kwota inwestycji to: 28.958,60 zł.

1 marca 2021

GOPS Janowo


Czytaj więcej o: Program "Wspieraj Seniora"

Czasowe ograniczenie obsługi bezpośredniej w US w Nidzicy

Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną w dniach 22-26 lutego 2021 r. obsługa bezpośrednia w Urzędzie Skarbowym w Nidzicy zostanie ograniczona. Podatnicy będą obsługiwani w godzinach od 8:00 do 11:00

22 lutego 2021


Czytaj więcej o: Czasowe ograniczenie obsługi bezpośredniej w US w Nidzicy

Badanie dotyczące Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu opinii mieszkańców.

27 stycznia 2021


Jesteś cudzoziemcem? Uzyskaj numer PESEL

13 stycznia 2021


Organizacja transportu na szczepienia COVID-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje o możliwości zorganizowania transportu przez Gminę Janowo do punktu szczepień (przeciwko COVID-19)

13 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Organizacja transportu na szczepienia COVID-19

Na dobre i na złe, także w czasach pandemii.

Przejdź do - Na dobre i na złe, także w czasach pandemii.

W dniu 30 grudnia 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Janowie dwie pary z terenu gminy Janowo świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

11 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Na dobre i na złe, także w czasach pandemii.

Grypa ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z wykryciem 38 ognisk i 2 przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie kraju w roku 2020 i wystąpieniem trzeciego ogniska grypy ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w gminie Grodziczno, powiat nowomiejski w dniu 12 grudnia 2020 roku ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa HPAI w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich należy uznać za bardzo wysokie.

29 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Grypa ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

29 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Komorowo

Przejdź do - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Komorowo

Zakończono  prace na boisku sportowym w miejscowości Komorowo, które polegały na wykonaniu ogrodzenia długości 265 mb, została zamontowana brama wjazdowa, 2 bramki wejściowe i piłkochwyty. Wykonano przyłącze wodociągowe oraz zamontowano wiaty dla piłkarzy rezerwowych. Koszt robót to 75 636, 51 zł z czego 32 000,00zł  to dofinansowanie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

22 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Komorowo