Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” informuje, iż do dnia 25 listopada 2014 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a wytwarzający odpady komunalne są zobowiązani Uchwałą Nr XX/106/2014 Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna” z dnia 24 czerwca 2014 r. do złożenia pierwszej deklaracji o ilości deklarowanych odpadów i wysokości opłaty za ich odbiór i zagospodarowanie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy właściciele tych nieruchomości mają obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki do gromadzenia odpadów o wielkości wymienionej w złożonej deklaracji.

Informujemy również, iż wszystkie Uchwały Zgromadzenia Związku jak i wzory ww. deklaracji znajdują się na stronie Związku - www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl w zakładce Uchwały lub dostępne są w biurach Związku: Działdowo, ul. Osiedleńcza 3a lub Przemysłowa 61. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Związku tel. 23 698 17 70, 23 697 65 18 lub e-mail: ezgmin1@poczta.onet.pl.

Artykuły

Czego nie wrzucać do kanalizacji

25 października 2017

Joanna Idźkowska


Czytaj więcej o: Czego nie wrzucać do kanalizacji

Informacja nt. pojemników na odpady komunalne

Zgodnie z regulaminami utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, pojemniki na odpady komunalne, winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności, wystawioną przez producenta.

3 października 2017

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"


Czytaj więcej o: Informacja nt. pojemników na odpady komunalne

Kampania Czyste Powietrze

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

15 listopada 2016


Czytaj więcej o: Kampania Czyste Powietrze