Informacja nt. pojemników na odpady komunalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2017

Zgodnie z regulaminami utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, pojemniki na odpady komunalne, winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności, wystawioną przez producenta.

Poniżej zamieszczamy pismo Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna "skierowanym do właścicieli nieruchomości. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Autor: Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"

Pliki do pobrania