Biuletyn informacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Biuletyn informacyjny”, to bezpłatny periodyk publikowany w gminie Janowo od 2004 roku. Ukazuje się on co miesiąc we wszystkich sołectwach gminy w nakładzie 100 egzemplarzy. Jego wydawcą jest Urząd Gminy Janowo.

Główne zadanie „Biuletynu” to bieżące informowanie mieszkańców gminy o aktualnych wydarzeniach lokalnych, kierunkach rozwoju gminy oraz nowych inwestycjach, życiu kulturalnym, pracy Urzędu Gminy a także o najważniejszych decyzjach podejmowanych przez Wójta i Radę Gminy.

Siedziba redakcji:
Urząd Gminy w Janowie,
ul. Przasnyska 14,
13-113 Janowo

Kontakt z Redakcją „BIULETYNU”
Dorota Paczyńska, tel. (+48 89) 626 44 80
Materiały i informacje można też nadsyłać na pocztę e-mail: sekretariat@janowo.pl

Zapraszamy do nadsyłania nam korespondencji! Zachęcamy mieszkańców gminy Janowo do współredagowania „Biuletynu”, dzielenia się z nami swoimi uwagami, opiniami i informowania redakcji o sprawach ważnych i ciekawych. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców gminy sięgało po „Biuletyn”.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadsyłanych tekstów.

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej Szkoły Podstawowej w Janowie i czytania, wydawanej od lipca 2020 roku E-Gazetki: https://szkolajanowo.edupage.org/a/e-gazetka