Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie informuje, że POSZUKUJE PRACOWNIKA na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. pierwszy warunek dotyczy posiadania dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. drugi warunek dotyczy ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub studia wyższe w zakresie pracy socjalnej;
  3. trzeci warunek przewiduje, że pracownikiem socjalnym może być osoba, która do 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
  4. czwarty warunek przewiduje, że pracownikiem socjalnym może być osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o którym mowa w pkt 3.

Osoby zainteresowane proszę o kontaktowanie się z Kierownikiem Ośrodka – osobiście lub telefonicznie (89 626-40-91) od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15. Osoby chętne do pracy na stanowisku pracownika socjalnego i spełniające w/w wymagania serdecznie zapraszam do rozmowy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Ewa Piechowiak