Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Janowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2023

Na podstawie §11 ust. 3 Statutu Sołectwa Janowo zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Janowo, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2023 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie.

Tematyka zebrania:

  1. Zatwierdzenie projektu Planu Odnowy Miejscowości Janowo na lata 2023-2030.
  2. Sprawy różne.

Sołtys Sołectwa Janowo
/-/Elżbieta Ciesielska