Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2018

W dniu 26 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Janowo odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janowo wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janowo” realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-II-7211-1762/18 z dnia 06.09.2018r. - współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Grzegorz Napiwodzki w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. mgr inż. Krzysztofa Mierzejewskiego oraz przedstawicieli obdarowanych jednostek OSP.

Jednostka OSP w Janowie otrzymała: defibrylator, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu, plandekę wielofunkcyjną, detektora prądu zmiennego.

Jednostce OSP w Rogu zostały przekazane 3 latarki akumulatorowe.

Jednostka OSP w Jagarzewie otrzymała : 2 latarki akumulatorowe, sprzęt do oznakowania terenu akcji, detektora prądu zmiennego, agregat prądotwórczy.

Przekazanie sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanych umów użyczenia z przedstawicielami jednostek OSP.

Wartość przekazanego sprzętu wyniosła 23 810,61 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99% – 23 572,50 zł, natomiast wkład własny Gminy Janowo wyniósł 1% – 228,11 zł .

Autor: Wójt Gminy Janowo

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie