Ankieta dotycząca poziomu satysfakcji mieszkańców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" zwraca się z prośbą o wypełnieni ankiety monitorującej.

Poniższa ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Wypełnienie ankiety, pozwoli na zbadanie poziomu państwa satysfakcji pod kątem działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania, jak również realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a6c09d6d&&b=489a7d22b&&c=a0564708