Informacja dla rolników - folia rolnicza !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2023

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ- PROGRAM 2023

INFORMACJA

Wójt Gminy Janowo informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Janowo”

 

Gmina Janowo będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do Janowa, ul. Przasnyska 51, plac przy budynku GOK-u w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie oraz pisemnie.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Janowo od 20.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r..

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie lub ze strony internetowej Gminy Janowo.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Terenowej, ul. Przasnyska 14, Janowo, w godzinach pracy Urzędu, tel. 89 626 40 16.