Susza rolnicza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2023

Informuję, że w związku z pogłębiającą się suszą, wystąpiliśmy do Wojewody Warminsko – Mazurskiego z wnioskiem o uruchomienie komisji ds. szacowania strat w rolnictwie. Od 20 lipca została uruchomiona publiczna aplikacja „zgłoś suszę rolniczą” za pomocą której producent rolny może już składać wnioski o oszacowanie strat. Protokół oszacowania strat będzie generowany wyłącznie za pomocą tej aplikacji. Wniosek może być uzupełniany i zmieniany do czasu jego podpisania i wysłania. Podpisanie i wysłanie wniosku będzie możliwe po 20 września br.

Rolnik może też wystąpić do Gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę. Wniosek można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy pok. 5 i 6.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię wniosku o płatności za 2023 rok.

Do wniosku wpisujemy wyłącznie uprawy na których wystąpiła susza. Powierzchnie upraw muszą się pokrywać z wnioskami obszarowymi.

Wójt Gminy Janowo