Opracowanie projektu budżetu Gminy Janowo na 2024 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz Uchwały Nr XL/210/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zawiadamiam mieszkańców gminy, rady sołeckie, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Janowo, że przystąpiono do opracowania projektu budżetu Gminy Janowo na 2024 rok.

Wnioski szczegółowo uzasadnione z przybliżonym kosztem zadania do projektu budżetu należy składać do Skarbnika Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2023 r.