Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja dla rolników - folia rolnicza !

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ- PROGRAM 2023

INFORMACJA

Wójt Gminy Janowo informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Janowo”

 

Gmina Janowo będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do Janowa, ul. Przasnyska 51, plac przy budynku GOK-u w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie oraz pisemnie.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Janowo od 20.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r..

20 lutego 2023


Czytaj więcej o: Informacja dla rolników - folia rolnicza !

Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Janowo

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 z późn zm.), Wójt Gminy Janowo udostępnia do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo – na rok 2023”.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy opinię o projekcie programu można wydać w terminie 21 dni od dnia jego udostępnienia.

Jednocześnie, niewydanie opinii w tym terminie uznane zostanie za akceptację udostępnionego programu.
 

 

1 lutego 2023


Czytaj więcej o: Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Janowo

Dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjnego

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 9:00–11:30.

10 stycznia 2023


Czytaj więcej o: Dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjnego

Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Przejdź do - Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Miło nam poinformować, że w listopadzie 2022 roku podpisaliśmy list intencyjny z firmą Nexera Sp. z o.o. Cyfryzacja Gminy Janowo trwa. Sieć światłowodowa NEXERY jest doprowadzona do blisko 200 gospodarstw domowych w miejscowościach Muszaki oraz Więckowo.

6 grudnia 2022


Czytaj więcej o: Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Informacja dotycząca zamrożenia cen energii dla podmiotów uprawnionych

Żeby skorzystać z zamrożonych cen prądu (zwiększenie limitu do 3000 kilowatogodzin), rolnicy muszą złożyć do swojej firmy energetycznej oświadczenie o zamrożeniu cen prądu. Termin na złożenie oświadczenia mija 30 czerwca 2023 roku. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, podmiot uprawniony straci możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2023 roku.

29 listopada 2022


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamrożenia cen energii dla podmiotów uprawnionych

Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych

Gmina Janowo przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

28 listopada 2022


Czytaj więcej o: Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych

Informacja dla rolników - susza rolnicza!

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi został przedłużony.

18 listopada 2022


Czytaj więcej o: Informacja dla rolników - susza rolnicza!

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Przejdź do - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Celem projektu jest zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zadaniem realizacji projektu oprócz pracy zawodowej jest odbycie przez młodocianego praktycznej nauki zawodu oraz dokształcenie teoretyczne.

17 listopada 2022


Czytaj więcej o: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Gminne Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Przejdź do - Gminne Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości

14 listopada 2022 roku w Janowie miały miejsce Gminne Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości powiązane ze Świętem Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

16 listopada 2022


Czytaj więcej o: Gminne Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości

Przejdź do - Obchody Święta Niepodległości

W dniu dzisiejszym delegacja w składzie Alina Jabłonowska Przewodnicząca Rady Gminy Janowo, Grzegorz Napiwodzki Wójt Gminy Janowo, Dorota Paczyńska Sekretarz Gminy Janowo, ks. Mieczysław Słomkowski, Małgorzata Słomkowska Dyrektor SP w Janowie i Krzysztof Żukowski Dyrektor GOK w Janowie złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na rynku w Janowie oraz pod pomnikiem pamięci mieszkańców Janowa i okolic poległych na frontach II wojny światowej oraz zamordowanych przez okupantów w latach 1939-1945, w związku z obchodzonym 11 listopada Świętem Niepodległości.

10 listopada 2022


Czytaj więcej o: Obchody Święta Niepodległości